Робот ҳашаротлар

Кўп фантастик фильмларда намоѐн қилинаѐтган дронлар ва шунга ўхшаш роботлар, кун сайин бизнинг ҳаѐтимизга кириб келмоқда. Ҳозирги кунда, дунѐ миқѐсида кўп муҳокама қилинаѐтган муаммолардан бири озиқ-овқат етишмаслиги бўлади. Олимларнинг маълумотига кўра бу муаммонинг сабабларидан бири арилар ва асаларилар. Табиатда юз бераѐтган айрим сабабларга кўра асаларилар қирилиб кетаяпди, деб изоҳламоқда олимлар. Бироқ кунга қадар оммавий ахборот воситаларида аниқ бир сабаби ѐритилмаган. Мисол тариқасида келтирилган баъзи сабаблардан бири - бу пашшалар экан. Пашшанинг бу тури ариларнинг ичига ўз личинкаларини жойлаштириш хусусисяти билан бошқа пашшалардан ажралиб туради. Бу борада илмий изланишлар олиб бораѐтган мутахассисларнинг гапига асосан ариларнинг камайиб кетишининг сабаблари фақат бу эмас. Нима бўлса ҳам бу муаммони ечишга робототехника соҳасида ишлаѐтган юқори тоифадаги Америка Қўшма Штатларининг мутахассислар бел боғлашди. “Daily Mail” ва “NBCnews” газеталарида келтиришича,
Card image cap

улар 1 сантиметр катталикка тенг бўлган кичик робот-ариларни яритишибди. Бу дастурланган кичик арилар барча ўсимликларни уруғлантириши мумкин экан. Бундан ташқари Япон олимлари ҳам робот-ариларни яратиб катта натижаларга эришибдилар. Бу соҳада илмий изланишлар олиб бораѐтган олимларнинг изоҳлашича бу ихтиро бир неча маротаба ҳосилдорликни кўтарар экан.
батафсил...

powered by Noyob Dunyo

Free Web Hosting